We live motion
   

Servis

Servis a opravy guličkových skrutiek poskytované firmou HIWIN sú ekonomickou alternatívou oproti zriaďovaniu nového strojného vybavenia. Servis zahrňuje i odhadnutie stavu poškodenia a predbežný návrh ceny opráv, v naliehavých prípadoch provizórne riešenie a výrobu nových častí podľa originálnych štandardných dielov.

Najmä v konštrukciách pre špeciálne účelové stroje je sprostredkovanie náhrady často ťažké, pretože neexistuje katalóg náhradných dielov. HIWIN neodkladné prípady rieši v priebehu štyroch hodín ( v Nemecku, nutné počítať s dopravou ). V štandardných prípadoch sa HIWIN snaží vyhnúť drahému odstaveniu výroby.

Opravy skrutiek - ekonomická alternatíva

Pred
 
Po opravení