We live motion
   

Lineárna technika

Vyberte si z našej ponuky lineárnej techniky a získajte komponenty najvyššej kvality a najefektívnejšieho designu. Či už hľadáte súčiastky pre automatizáciu vo výrobe, ktorá vychŕli tovar  za milióny v ráde minút, alebo si staviate vlastný sústruh v garáži, s našimi komponentami určite nesiahnete vedľa. Ich odolnosť, presnosť, kvalita spracovanie a hladký chod sú vo svojej cenovej triede bezkonkurenčné. HIWIN je svetovou dvojkou v odbore lineárnej techniky s dlhoročnou tradíciou. Disponujeme najväčším skladom lineárnej techniky v Českej republike a vďaka tomu dokážeme veľmi rýchlo dodať väčšinu tovaru. Zabudnúť nesmieme ani na svoj tým vynikajúcich profesionálov, ktorí nielen, že dokážu poradiť a spočítať, presne ktorý komponent a v akej veľkosti bude najlepší pre váš projekt, ale podľa vašich vlastných špecifikácií dokážu nájsť konkrétne technické riešenie a navrhnúť zostavu, ktorá dokáže presne to, čo od nej očakávate. Naše komponenty a zostavy nájdu uplatnenie v automatizácii , kde dodávame produkty ako do strojárskej, tak do potravinárskej výroby,. Nnaše komponenty a riešenia nájdete napríklad aj v technike meracej, lékarskej a leteckej. Proste všade tam, kde sa dá využiť automatizácia a dokonale presná „ruka“ stroja.

 

Lineárnou technikou sa rozumie súbor komponentov zaisťujúcich priamočiary pohyb. Jednoducho povedané si to môžeme predstaviť ako napríklad vláčik na koľajniciach, kedy vláčik môžeme pomenovať  vozíkom alebo jazdcom, ktorý sa pohybuje po týchto koľajniciach. Miesto kolies sú použité vozíky s radami guličiek nebo válčekov – sú to vlastne také lineárne ložiská. Na vozík, alebo jazdec môžeme pripevniť čokoľvek, s čím chceme pohybovať po priamej dráhe, napríklad suport sústruhu, na ktorom je upevnený vlastný nástroj. Alebo napríklad robotické rameno, ktoré vie uchopiť a zdvihnúť predmet a následne ho preniesť z bodu A do bodu B. Lineárny pohyb môžeme použiť k presúvaniu a polohovaniu medzi jednotlivými pracoviskami  automatických liniek, k manipulácii s upnutými obrobkami obrábacích centier alebo v akéjkoľvek ďalšej aplikácii, na ktorú si spomeniete. Tento priamočiary pohyb potom môžeme skladať do jednotlivých osí - X, Y, Z a kombinaciou lineárnych pohybov v troch osiach dosiahneme akéhokoľvek pohybu v 3D priestore.  K poháňaniu vozíkobv alebo jazdcov po koľajniciach slúží pri lineárnej technike guličková skrutka s maticou, ktorá prevádza rotačný pohyb motora na priamočiary pohyb. Alternatívou môže byť vlastný lineárny motor, ktorý zaisťuje priamy priamočiary posuv bez prídavných elementov (prevodovky, guličkové skrutky, spojky atd.). Ďalšou možnosťou pohonu je ozubený hrebeň s pastorkom alebo ozubený remeňom s remenicou.

 

V našej ponuke nájdete predovšetkým diely na bázi ložiskového respektíve guličkového vedenia, kde je vo vozíku alebo v púzdre niekoľko rád guličiek, ktoré cirkulujú vnútri vozíka a valia sa po koľajnici alebo vodiacej tyči, s ktorou sú v kontakte. Najväčšou výhodou tohoto riešenia je oproti skôr užívaným kĺznym systémom až 90% väčšia účinnosť, čo je nezrovnateľné s účinnosiťou 40-50 %, ktorú nám ponúkalo riešenie na bázi kĺznych plôch. Pri systémoch na bázi guličkového nebo válčkového vedenia je naviac možné urobiť aj takzvané predopnutie, vďaka ktorému vozík lepšie a pevnejšie drží, získava vo svojom pohybe vyššiu tuhosť, a teda môže dosahovať aj väčšie presnosti.

 

Vyberte si z našej ponuky vodiacich systémov lineárneho vedenia, kde nájdete vozík s koľajnicou, ktorý pre vás vymedzí pohyb v jednej jasne danej osi. Guličkové alebo válčekové vedenie ponúka hladký, relatívne tichý a presný priamočiary pohyb. Možnou alternatívou môžu byť guličkové púzdra a vodiace tyče, ktoré majú guľatý profil a môžu sa hodiť v miestach, kde nie je možné mať koľajnicu ukotvenú po celej dĺžke. V púzdre je podobne riešená technológia valiacich sa guličiek a tak je aj tu dosiahnutá optimálna efektivita, ovšem je treba počítať s nižšou mierou zaťaženia a tuhosti ako u lineárneho vedenia.

Ako pohon sa v lineárnej technike často využíva prevodu rotačného pohybu na pohyb priamočary. K tomuto účelu vám výborne poslúžia guličkové skrutky. U týchto je v matici skrutkovica vyplnená guličkami a tieto sa pohybujú v závite skrutky, na ktorom je matica nasadená. Skrutka je poháňaná napríklad servomotorom a valením guličiek závitom skrutky v útrobách matice prenáša rotačný pohyb motora na priamočiary pohyb posúvaného vozíka alebo jazdca, ktorý je k matici pripevnený. Na základe výrobnej technológie skrutky sa potom líši presnosť závitu a možné zaťaženie je určené priemerom guličkovej skrutky. Guličková skrutka je veľmi efektívne riešenie, ale má svoje limity. Predovšetkým v obmedzenej dĺžke, v ktorej môže byť vyrobená a zachovať si bezchybnú funkčnosť. Alternatívou pre lineárny pohon sa potom môže stať hrebeň s pastorkom, ktorý tiež dosahuje veľmi dobrej efektivity a vzhľadom k technológii výroby hřebeňa môže byť jeho dĺžka prakticky nekonečná, ak by to bolo potrebné.

Ak potrebujete pre svoju aplikáciu aj rotačný pohyb pre ťažké zaťaženie, ponúkame veľmi kvalitné krížové válečkové ložiská, ktoré majú obrovskú axiálnu únosnosť a sú nevyhnutnou súčiastkou pre akékoľvek otočné stoly alebo pracovné plošiny.

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie sa zpravidla skladá z profilovaj koľajnice a vozíka, ktorý má spravidla štyri rady guličiek, prípadne…

Guličkové skrutky

Vyberte si z ponuky vysoko kvalitných guličkových skrutiek spoločnosti HIWIN, ktoré s vysokou účinnosťou prevázda…

Guličkové púzdra a vodiace tyče

Pokiaľ potrebujete lineárnu techniku pre menšie zaťaženia s nižšími nárokmi na presnosť a, na kratšej dráhe…

Krížové válčekové ložiská

Automatizácia nie je výhradnou doménou lineárneho pohybu, bez toho rotačného sa samozrejme nezaobídeme. Aj preto spoločnosť…

Ball spline

Jedná se o jednoduchou (FS, FSR a RS) nebo kombinovanou (FBR) mechanickou součást, speciálně navrženou pro dosažení lineárního nebo rotačního pohybu. Skládá…

Hrebene a pastorky

Alternatívou pre prevod rotačného pohybu na pohyb lineárny, pokiaľ vám z nejakého dôvodu nevyhovuje guličková skrutka,…

Centrálne mazanie DLS

Tukové a olejové mazací systémy pro kombinované mazání lineárního vedení, kuličkových…