We live motion
   
Ložiskové domce

Ložiskové domce

Ponúkame rôzne typy ložiskových domcov pre uloženie guličkových skrutiek:

  • SFA/SLA - domce pre okružované nebo brúsené skrutky
  • EK/EF - domce pre válcované guličkové skrutky veľkosti 8, 10 a 12
  • BK/BF - domce pre válcované guličkové skrutky veľkosti 15, 16, 20, 25, 32, 40 a 50
  • FK/FF - prírubové domece pre válcované guličkové skrutky veľkosti 15, 16, 20, 25, 32, 40 a 50
  • SBK - vysokozáťažové domece pre guličkové skrutky veľkosti 32, 40 a 50
  • WBK - vysokozáťažové prírubové domece pre guličkové skrutky veľkosti 20, 25, 32, 40 a 50

Okrem kompletných ložiskových domcov dodávame aj samostatné ložiská INA:

  • ZKLF - ložisko s kosoúhlym stykom s montážnymi otvormi
  • ZKLFA - prírubové ložisko s kosoúhlym stykom s montážnymi otvormi ZKLN - ložisko s kosoúhlym stykom
 

Ložiskové domce SLA

Pre voľné uloženie koncov najmä okružovaných a brúsených guličkových skrutiek. Opracovanie S5 pre nepoháňaný koniec, alebo S1 pre poháňaný.

Ložiskové domce SFA

Pre pevné uloženie koncov najmä okružovaných a brúsených guličkových skrutiek. Opracovanie S2 pre poháňaný koniec, alebo S3 pre nepoháňaný.  

Ložiskové domce BK

Pre pevné uloženie válcovaných guličkových skrutiek veľkosti 15 až 50 mm. Opracovanie E2B pre poháňaný koniec.

Ložiskové domce BF

Pre voľné uloženie koncov válcovaných guličkových skrutiek veľkosti 15 až 50 mm. Opracovánie typu E5B pre nepoháňaný koniec.

Ložiskové domce EK

Pre pevné uloženie válcovaných guličkových skrutiek. Opracovanie E2E pre poháňaný koniec.

Ložiskové domce EF

Pre voľné uloženie koncov válcovaných guličkových skrutiek. Opracovanie typu E5E pre nepoháňaný koniec.

Prírubové ložiskové domčeky FK

Pre pevné uloženie koncov guličkových skrutiek. Opracovanie E2F pre poháňaný koniec.

Prírubové ložiskové domčeky FF

Pre volné uloženie koncov guličkových skrutiek. Opracovanie typu E5F pre nepoháňaný koniec.

Uloženie WBK pre vysoké zaťaženia

Prírubové uloženie pre vysoké axiálne sily.

Uloženie SBK pre vysoké zaťaženia

Ložiskový domček pre vysoké axiálne sily.

Ložiská ZKLF s kosouhlým stykom

Presné ložiská s kosouhlým stykom pre uloženie guličkových skrutiek

Ložiská ZKLFA s kosouhlým stykom

Presné prírubové ložiská s kosouhlým stykom pre uloženie guličkových skrutiek

Ložiská ZKLN s kosouhlým stykom

Presné ložiská s kosouhlým stykom.