We live motion
   
Opracovanie koncov

Opracovanie koncov

Spoločnosť HIWIN dodáva guličkové skrutky vrátane opracovania koncov podľa zákazníckeho výkresu. Pre zjednodušenie práce predstavujeme doporučené opracovanie pre konkrétny ložiskový domec a konkrétny účel.

Nejčastejšie sa používa na poháňanom konci skrutky pevné uloženie (SFA, BK, FK, WBK) a na druhom konci uloženie voľné (SLA, BF, FF), ktoré konec dostatočně podopiera, ale zároveň umožňuje dilatáciu skrutky. V niektorých prípadoch je vhodnejšie obidva konce uložiť do pevných uložení. Pokiaľ je skrutka uložená iba na jednom konci, vždy musí byť v pevnom uložení.

Opracovanie koncov guličkových skrutiek zákazníkom nevylučujeme, ale ani nedoporučujeme. Neodborná demontáž a montáž matice môže zpôsobiť poškodenie guličkovej skrutky, za čo spoločnosť HIWIN nemôže niesť zodpovednosť.

Opracovanie koncov válcovaných guličkových skrutiek

Doporučené opracovanie koncov válcovaných guličkových skrutiek pre domece BK/BF, EK/EF, FK/FF a WBK/SBK.

Opracovanie koncov okružovaných guličkových skrutiek

Doporučené opracovanie koncov okružovaných guličkových skrutiek pre domece SFA/SLA, EK/EF, FK/FF, BK/BF a WBK/SBK.