We live motion
   
Tolerancie vodiacich tyčí

Tolerancie vodiacich tyčí

Vodiace tyče sú vyrábané brúsením v toleranciách s drsnosťou povrchu Ra 0,25.

Dĺžkové tolerancie odpovedajú normám DIN a ISO.

 

Tolerancie dĺžky vodiacich tyčí

Tolerancie dĺžky tyče je závislá na dĺžke delenej tyče a odpovedá norme DIN ISO 13012

Dĺžka tyče L [mm] Tolerancia dĺžky [mm]
L ≤ 400 ± 0,5
400 < L ≤ 1000 ± 0,8
1000 < L ≤ 2000 ± 1,2
2000 < L ≤ 4000 ± 2,0
4000 < L ≤ 6000 ± 3,0

 

 

 

 

 

 

 

Tolerancia priemeru vodiacich tyčí

Tolerancia priemeru tyče je závislá na jej prevedení.

Typ vodiacej tyče Tolerancia priemeru
W h6
WV h7
WRA h6
WRB h6
WH h6

 

 

 

 

 

 

 

Tolerancia priamosti vodiacich tyčí

Priemer tyče d [mm] Tolerancia priamosti na 1000 mm
d ≤ 4 0,3
5 < d ≤ 8 0,2
10 ≤ d 0,1