We live motion
   
Válčekové vedenie

Válčekové vedenie

V profilovom koľajnicovom vedení typu RG/QR sú použité ako valivé elementy válčeky, ktoré obiehajú vo valivých dráhach. Válčekové RG/QR prevedenie je konšruované tak, že dráhy válčekov zvierajú oproti sebe uhol 45°, priamkový povrchový kontakt výrazne znižuje akúkoľvek deformáciu a to je príčinou veľmi vysokej tuhosti a únosnosti pri zaťažovaniach vo všetkých štyroch smeroch. RG/QR prevedenie umožňuje dosiahnúť veľmi vysokých výkonov vo veľmi presných prevádzkach a zároveň docieliť veľmi dlhú životnosť.

Valčekové vedenie CRG s krycím páskom výborne chráni pred nečistotami a opotrebením koncových tesnení.

Rada RG/QR

Válčekové lineárne vedenie rady RG zo štyrmi válčekovými obehovými dráhami pre všetky koľajnice rady RGR dokáže preniesť vysoké sily a momentové zaťaženia.…

Rada CRG

Válčekové lineárne vedenie rady CGR so štyrmi radami válčekov je vhodné pre vysoké sily a krútiase momenty, ľahko sa montuje, výborne chráni pred nečistotami…