Inteligence v pohybu
   
E2 - olejový zásobník pro HG, EG a RG poptávka

Olejová mazací jednotka E2 se používá pro řady HG, EG a RG

Olejová mazací jednotka E2 se skládá z mazací jednotky mezi systémem deflektoru a koncovým těsněním a vyměnitelné olejové nádržky. Pro výměnu olejové nádržky není třeba vozík demontovat. Mazivo protéká z olejové nádržky spojovacím  vedením do mazací jednotky, která pak maže kolejnice vedení. Kvůli specifickému designu olejové nádržky lze vozík montovat v jakékoliv poloze bez vlivu na účinky mazání. Olejovou mazací jednotku E2 lze použít pro teploty okolí od –10 °C do  +60 °C. Interval výměny závisí především na zátěži a podmínkách prostředí. Vlivy jako nadměrná zátěž, vibrace a nečistoty interval výměny maziva zkracují.Dostupnost olejového zásobníku E2 pro jednotlivé typy a velikosti vozíků

Označení 15 17 20 25 27 30 35 45 50 55 65
HG
QH
EG
QE
CG
WE
QW
RG
QR