Lineární osy

Osy s kuličkovým šroubem

Různé provedení a volba modelové řady, základní provedení i volitelné stoupání a průměry šroubů.

Osy s lineárním motorem

Pro vysokou náročnost na dynamiku, možnost volby odměřování, možnost krytování.

Osy s ozubeným řemenem

Lineární osy s ozubeným řemenem jsou nabízeny jako provedení s jedním lineárním vedením, osy HM-B nebo se dvěma lineárními vedeními v profilu, osy BU.  Osy…