Válečkové vedení

V profilovém kolejnicovém vedení typu RG/QR jsou použity jako valivé elementy válečky, které obíhají ve valivých drahách. Válečkové RG/QR provedení nabízí velmi vysokou tuhost a únosnost. RG/QR provedení je konstruováno tak, že dráhy válečků svírají vůči sobě úhel 45°, přímkový povrchový kontakt výrazně snižuje jakoukoliv deformaci a to je příčinou velmi vysoké tuhosti a únosnosti při zatěžování ve všech  čtyřech směrech. RG/QR provedení umožňuje dosáhnout velmi vysokých výkonů ve velmi přesných provozech a zároveň docílit velmi dlouhou životnost.

Řada RG

Lineární vedení řady RG se čtyřmi válečkovými oběžnými drahami pro všechny kolejnice řady RG.

Řada QR

Lineární vedení typu QR se čtyřmi válečkovými oběžnými drahami, s válečky uloženými v plastové kleci pomocí techologie SynchMotionTM pro všechny…